בס"ד


הלימוד היום לע"נ גדליה בן יעקב ז"ל

זמנים אחרים
עלות השחר: 5:02
זריחה: 06:14
חצות היום: 11:53
שקיעה: 17:33
צאת הכוכבים: 17:57
זמני התפילות לתאריך י"ט אדר א' ה'תשע"ט
שחרית- נץ 00:00
שחרית (הודו) 07:00
המניין הקרוב » מנחה 13:15
מנחה 14:10
מנחה 16:00
מנחה 17:45
מנחה 19:00
ערבית 20:00
ערבית 21:20
ערבית 22:35
זמני היום (גר"א)
זמן טלית ותפילין (הרב דבליצקי): 5:29
סוף זמן קריאת שמע: 9:03
סוף זמן תפילה: 10:00
מנחה גדולה: 12:23השעה עכשיו