בס"ד

זמנים אחרים
עלות השחר: 4:54
זריחה: 06:06
חצות היום: 12:43
שקיעה: 19:20
צאת הכוכבים: 19:44
זמני התפילות לתאריך ח' אלול ה'תשע"ח
שחרית- נץ 00:00
שחרית (הודו) 07:00
מנחה 13:15
מנחה 14:10
המניין הקרוב » מנחה 16:00
מנחה 17:45
מנחה 19:00
ערבית 20:00
ערבית 21:20
ערבית 22:35
זמני היום (גר"א)
זמן טלית ותפילין (הרב דבליצקי): 5:21
סוף זמן קריאת שמע: 9:24
סוף זמן תפילה: 10:30
מנחה גדולה: 13:16השעה עכשיו