בס"ד


הלימוד היום לע"נ ר’ אלימלך שמעון (רימאלט) ז”ל

זמנים אחרים
עלות השחר: 4:52
זריחה: 06:04
חצות היום: 11:23
שקיעה: 16:43
צאת הכוכבים: 17:07
זמני התפילות לתאריך ה' כסלו ה'תשע"ט
שחרית- נץ 00:00
המניין הקרוב » שחרית (הודו) 07:00
מנחה 13:15
מנחה 14:10
מנחה 16:00
מנחה 17:45
מנחה 19:00
ערבית 20:00
ערבית 21:20
ערבית 22:35
זמני היום (גר"א)
זמן טלית ותפילין (הרב דבליצקי): 5:19
סוף זמן קריאת שמע: 8:43
סוף זמן תפילה: 9:37
מנחה גדולה: 11:53השעה עכשיו