בס"ד

זמנים אחרים
עלות השחר: 5:01
זריחה: 06:13
חצות היום: 11:53
שקיעה: 17:33
צאת הכוכבים: 17:57
זמני התפילות לתאריך י' אדר ה'תשע"ח
המניין הקרוב » שחרית- נץ 06:15
שחרית (הודו) 07:00
מנחה 12:30
מנחה 14:10
מנחה 16:00
מנחה 17:00
ערבית 18:00
ערבית 19:35
ערבית 21:20
ערבית 22:35
זמני היום (גר"א)
זמן טלית ותפילין (הרב דבליצקי): 5:28
סוף זמן קריאת שמע: 9:03
סוף זמן תפילה: 9:59
מנחה גדולה: 12:23השעה עכשיו