בס"ד

זמנים אחרים
עלות השחר: 4:27
זריחה: 05:39
חצות היום: 12:36
שקיעה: 19:33
צאת הכוכבים: 19:57
זמני התפילות לתאריך ט' סיון ה'תשע"ח
שחרית- נץ 05:50
שחרית (הודו) 07:00
מנחה 13:15
המניין הקרוב » מנחה 14:10
מנחה 16:00
מנחה 17:45
מנחה 18:45
ערבית 20:00
ערבית 21:20
ערבית 22:35
זמני היום (גר"א)
זמן טלית ותפילין (הרב דבליצקי): 4:54
סוף זמן קריאת שמע: 9:07
סוף זמן תפילה: 10:17
מנחה גדולה: 13:10השעה עכשיו